Svarvning

Okuma med verktygsväxlare och drivna verktyg.