Produkter

Vi lagerhåller en del produkter som t.ex. krosskilar, men mycket görs på beställning.

Vi har cirka 20 heltidsanställda som arbetar från grunden med CAD stöd av konstruktioner ända fram till leverans ut till kund.

IMG_0165
4340mm brett skopskär i Hardox450 fräses.
IMG_0253
Nytt såll sätts in i sållram.